Ana içeriğe atla

Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü Giriş Sınavları Hakkında Bilgilendirme

2024-2025 Güz dönemi lisansüstü programlarımıza başvuru yapmış/yapacak olan adaylarımızın değerlendirme süreçleri ve yazılı giriş sınavı ve/veya sözlü mülakat yer, tarih ve saat bilgileri için ilgili duyuru aşağıdadır.

https://fbe.yildiz.edu.tr/duyurular/1457/2024-2025-G%C3%BCz-D%C3%B6nemi-Lisans%C3%BCst%C3%BC-Programlar%C4%B1m%C4%B1za-Ba%C5%9Fvuru-Yapm%C4%B1%C5%9F-Yapacak-Olan-Adaylar%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1n-De%C4%9Ferlendirme-S%C3%BCre%C3%A7leri--Yaz%C4%B1l%C4%B1-Giri%C5%9F-S%C4%B1nav%C4%B1-ve-veya-S%C3%B6zl%C3%BC-M%C3%BClakat-Yer--Tarih-ve-Saat-Bilgileri--Hakk%C4%B1nda

Ayrıca, lisansüstü programlarımıza ait sözlü ve yazılı sınavlara gelirken, adaylardan beklenen belgeler aşağıda belirtilmektedir. 

 

BİNA ARAŞTIRMA VE PLANLAMA PROGRAMI

Doktora ve Bütünleşik Doktora Programlarına başvuran adaylar; niyet mektubu, referans mektubu ve portfolyolarını basılı olarak yanlarında bulundurmalıdır.

 

KONUT ÜRETİMİ VE YAPIM YÖNETİMİ PROGRAMI

Yüksek Lisans sözlü sınavına girecek adaylar, özgeçmiş ve transkriptilerini basılı olarak yanlarında bulundurmalıdır.

 

MİMARİ TASARIM PROGRAMI

Yüksek Lisans eskiz sınavı için adaylar, çizim malzemelerini yanlarında getirmelidir. Doktora ve Bütünleşik Doktora Programlarında sözlü sınava girecek adaylar; portfolyo ve özgeçmişlerini basılı olarak yanlarında bulundurmalıdır.

 

MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI PROGRAMI

Yüksek Lisans, Doktora ve Bütünleşik Doktora Programlarında yazılı sınavlara girecek adaylar, özgeçmiş ve niyet mektubunu basılı olarak yanlarında bulundurmalıdır.

 

RÖLÖVE-RESTORASYON PROGRAMI

Yüksek Lisans için sınava girecek adaylar portfolyo, özgeçmiş ve referans mektubu; Doktora ve Bütünleşik Doktora Programlarında sözlü sınava girecek adaylar portfolyo, özgeçmiş, YL transkripti ve referans mektubunu basılı olarak yanlarında bulundurmalıdır.

 

YAPI PROGRAMI

Yüksek Lisans yazılı sınavına gelirken adaylardan, ek olarak bir şey istenmemektedir. Doktora ve Bütünleşik Doktora Programlarında sınava girecek adaylar; portfolyo, özgeçmiş, Lisans ve Yüksek Lisans transkripti ve varsa referans mektubunu basılı olarak yanlarında bulundurmalıdır.

 

YAPI FİZİĞİ PROGRAMI

Yüksek Lisans yazılı sınavına gelirken adaylardan, ek olarak bir şey istenmemektedir. Doktora ve Bütünleşik Doktora Programlarında sözlü sınava girecek adaylar; portfolyo, özgeçmiş ve isteğe bağlı referans mektubunu basılı olarak yanlarında bulundurmalıdır.