Ana içeriğe atla

Sıkça Sorulan Sorular

 • Mimarlık Bölümü’nün vizyonu nedir?

Ulusal ve uluslararası düzeyde, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip, kuram, tasarım, uygulama bilgi ve becerisini kazanmış, disiplinlerarası işbirliği kurabilen, çağın dinamiklerine uyabilen, etik değerler taşıyan mimarlar ve mimarlık temel alanında bilgi üreten, araştıran, kuram ve uygulama ilişkisini kurabilen, etik değerler taşıyan akademisyenler yetiştiren, dinamik, çağdaş, demokratik, kamu yararı gözeten, öncü bir bölüm olmak.

 

 

 • Mimarlık Bölümü’nün misyonu nedir?

Güncel mimarlık ortamının gerekliliklerine uygun eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, kuram ve uygulama alanında yetkin, çok yönlü düşünebilen, tasarım disiplinleri arasında işbirliği sağlayabilen, ulusal ve uluslararası alanda öncü rol oynayan, dürüst, tarafsız ve etik değerlere sahip meslek adamları yetiştirmek, eğitimde ulusal ve uluslararası standartlarda bilgi üretmek ve paylaşmak, fikirlerin özgürce tartışıldığı ve paylaşıldığı bir akademik ortam oluşturmak, mimarlık alanındaki akademik çalışmaları desteklemek, mimarlık alanındaki gelişmelere ve değişmelere ayak uydurmak. 

 

 

 • Mimarlık Bölümü’nün hedefleri nelerdir?

Bölümü aşağıdaki nitelikleri taşıyan meslek insanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir; 

Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma.

Disiplinlerarası işbirliği sağlayabilme, mesleki etik değerleri olan ve sürekli eğitime yer veren, çok yönlü, özgüvenli, dürüst, toplumla ve kendisiyle barışık, kendini eleştirebilir, tarafsız ve özgün olma.

İnsanlar ile binalar arasındaki ilişkileri anlama, binalar ile içinde bulundukları çevreyi değerlendirme, insan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda bina / mekan ilişkisini anlama ve mimari mirası da içeren bilinç ve sorumluluğa sahip olma. 

Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma. 

Mimarlık kuramı ve tarihi ile bunlarla ilişkili diğer sanatlar, teknolojiler ve insan bilimleri hakkında bilgi sahibi olma.

Planlama sürecinde, kentsel tasarım ve planlama hakkında bilgi sahibi olma.

Mimari tasarımın kalitesi üzerinde etkili olan güzel sanatlar hakkında bilgi sahibi olma.

Mimarlık mesleği ve mimarın toplumdaki yeri hakkında bilgi ve fikir sahibi olma.

Bir mimari tasarımda araştırma ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler hakkında bilgi sahibi olma.

Bina tasarımında, taşıyıcı sistem, yapım teknolojisi, yapım teknikleri ve mühendislik problemleri ile ilgili bilgi sahibi olma.

Konfor koşulları ile ilgili fiziksel çevre problemleri ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olma.

Tasarım kavramlarını, kullanıcı gereksinmelerini binalara dönüştürmede ve mimari planları genel planlamayla birleştirmede devreye girecek olan endüstriyel sektörler, kuruluşlar, mevzuat ve süreç hakkında bilgi sahibi olma.

Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında bilgi sahibi olma.

Proje finansmanı, proje yönetimi ve maliyet kontrolü hakkında bilgi sahibi olma.

Mimarlık eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan araştırma yöntemleri ve rapor tekniği hakkında bilgi sahibi olma.

 

 

 • Mimarlık Bölümü’nün sahip olduğu NAAB Sertifikası nedir?

Haziran 2013’de Amerikan Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu (NAAB)’na Mimarlık Bölümü tarafından yapılan başvuru sonucu kurum yetkilisi NAAB eski Başkanı Cornelius Kin Dubois’nın Kasım 2013’de bölümümüzü ziyareti sonucu hazırlamış olduğu rapor, Şubat 2014’de NAAB Genel Kurulu’nda değerlendirilmiş ve yapılan oylama sonucu kurumumuzun ikinci aşamaya geçmesi kabul edilmiştir.

İkinci aşama ziyareti 9-15 Ekim 2015 tarihleri arasında Thomas Fowler ve Barbara Sestak tarafından gerçekleştirilmiştir. Ziyaret sonucu hazırlanan rapor, Mart 2016 NAAB Genel Kurulu’nda kabul edilerek kurumumuzun üçüncü aşamaya geçmesi onaylanmıştır.

Üçüncü aşama ziyareti 5-9 Nisan 2019 tarihlerinde Michael Rodriguez, Amy Perenchio, Elizabeth Widaski ve Özgür Dinçyürek tarafından gerçekleştirilmiştir. Ziyaret sonucu hazırlanan rapor, Temmuz 2019 NAAB Genel Kurulu’nda kabul edilerek Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 6 yıl boyunca geçerli olmak üzere Uluslararası Sertifika (International Certification) verilmiştir.

Uluslararası Sertifika alan eğitim programı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir mimarlık programının eğitim çıktılarını önemli ölçüde karşılamaktadır ve bu durum ilgili programın NAAB Akreditasyon Koşulları ile önemli benzerlikler taşıyan NAAB Uluslararası Sertifika Koşullarını karşıladığını ispatlar. NAAB Uluslararası Sertifika ABD mimarlık programları ile akreditasyon değildir, ancak söz konusu mimarlık programının profesyonel mimarlık eğitiminin kalitesinde en yüksek standardı yakaladığını göstermektedir.

 

NAAB Uluslararası Sertifika hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız: https://www.naab.org/international/international-certification/

 

 

 • Mimarlık Bölümü lisans eğitimi ne kadar bir zaman dilimini kapsamaktadır?

Mimarlık eğitimi sekiz yarıyıl (4 eğitim yılı) ve iki mesleki staj dönemini (büro ve şantiye stajları) kapsamaktadır. Bu yükümlülükleri başarıyla yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanmaktadır.

 

 

 • Lisans eğitimin sırasında değişim programlarıyla yurtdışına gitmem mümkün müdür?

Mümkündür. Erasmus, Erasmus +, Mevlana ve Farabi programları ile değişim programlarından yararlanabilirsiniz.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linte tıklayınız: http://www.mim.yildiz.edu.tr/mim/9/Erasmus/129

 

 

 • Mimarlık Bölümü’nün lisansüstü programları hakkında bilgi alabilir miyim?

Mimarlık Anabilim Dalı altında tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora programları mevcuttur.   

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.mim.yildiz.edu.tr/mim/4/Lisans%C3%BCst%C3%BC/27

 

 

 • Mesleki staj zorunlu mudur?

Lisans eğitimini başarı ile tamamlamanız için büro ve şantiye stajlarınızın eksiksiz olması gerekmektedir

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.mim.yildiz.edu.tr/mim/4/Staj/162

 

 

 • Evrak ve dilekçelerle ilgili belirli bir standart mevcut mudur? Çeşitli formlara ulaşabileceğim bir link var mıdır?

Formlar, üniversitemiz tarafından belirli standartlara getirilerek, öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.kalite.yildiz.edu.tr/

 

 • Çeşitli komisyonlarda görevli öğretim üyelerine nereden ulaşabilirim?

Bölümümüz tarafından komisyon görevleri bulunan hocalarımız web sayfamızda mevcuttur.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.mim.yildiz.edu.tr/mim/1/Y%C3%B6netim/15

 

 

 • Ders programlarına nereden ulaşabilirim?

Lisans ve lisansüstü ders programlarımız web sayfamızda mevcuttur.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.mim.yildiz.edu.tr/mim/4/Haftal%C4%B1k-Ders-Program%C4%B1/159

 

http://www.mim.yildiz.edu.tr/mim/4/Haftal%C4%B1k-Ders-Programlar%C4%B1/217

 

 • Ders içeriklerine nereden ulaşabilirim?

Ders içerikleri web sayfamızda mevcuttur.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.mim.yildiz.edu.tr/mim/4/E%C4%9Fitim-Planlar%C4%B1/158