Ana içeriğe atla

Tarihçe

19. yüzyılda Osmanlı Devleti, Sultan II. Mahmud Han Dönemi'nde tüm sistemlerini çağın gereklerine göre yeniden düzenlerken sivil yükseköğretimi (âli mektepler) de devletin gereksinimlerine göre ele almıştır. Bu bağlamda önce ülkenin karayolları daha sonra demiryolları projeleri oluşturulmuş ve bu projelerin gerçekleştirilmesinde çalışacak mühendis, mimar ve yardımcı ara eleman (tekniker) yetiştirilmesi için çeşitli okullar açılmıştır.

 

1874 yılında Galata Sarayı’nda Turuk-u Mâabir (yollar ve geçitler/köprüler)  Nezareti'ne bağlı olarak açılan Turuk-u Mâabir Mekteb-i Âli’si (daha sonraki dönem adıyla Hendesehane-i Mülkiye/Mühendisin-i Mülkiye Mektebi) bu okullardan biridir. 1911 yılına gelindiğinde İstanbul'u Avrupa, Hicaz, İran ve Rusya'ya bağlayacak bir demiryolu ağının hızla tamamlananabilmesi için Turuk-u Mâabir Mekteb-i Âli’si içerisinde verilmekte olan kondüktör (tekniker) öğretimi ayrılarak Divanyolu’nda bir binada (Sağlık Müzesi) üç yıllık bir öğretim içeriği ile Turuk-u Mâabir Kondüktör Mekteb-i Âlisi adı ile yeniden yapılandırılmıştır.

 

1911 yılında kurulan üniversitemiz, 1937 yılında İstanbul Teknik Okulu (İTO) adını alarak yeniden yapılandırılmış ve Yıldız Sarayı mekânlarında eğitim vermeye başlamıştır. Prof. Emin Onat'ın hazırlamış olduğu proje doğrultusunda derslik ve atölyelerden oluşan mimarlık fakültesi binası uygulamaya konulmuştur. Fakültemizin kuruluş nüvesi 1942- 1943 öğretim yılında eğitime başlayan mimarlık programıdır. 1959-1960 ders yılında bir yıllık ihtisas programı açılarak iki aşamalı eğitim-öğretime geçilmiş ve “Yüksek Mimar” unvanı verilmeye başlanmıştır. İstanbul Teknik Okulu, 1969 tarihinde İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) adı ile üniversiter yapıya kavuşturulmuş, 1971’de Mimarlık bölümü bağımsız Mimarlık Fakültesine dönüştürülmüştür. Kurumumuz 1982’de Yıldız Üniversitesi adını almış, aynı yıl Mimarlık Fakültesi bünyesinde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kurulmuştur. Mimarlık Fakültesi, 1992'de Yıldız Teknik Üniversitesi adı altında yeniden yapılandırılmış olan üniversitemizin en köklü birimlerinden biridir.

 

75 yılı aşan bir geçmişe sahip olan Fakültemiz bilimsel, kültürel ve düşünsel boyutta dinamik bir gelişme gösteren, nitelikli akademik kadrosu ve mezunları ile ülkemizin önde gelen saygın kurumlarından biridir. Fakültemizde Mimarlık (%30 İngilizce), Mimarlık (0 İngilizce), Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, 2 yıllık yüksek lisans ve 4 yıllık doktora programları ile çeşitli uzmanlık ve araştırma alanlarında eğitim vermektedir.