Ana içeriğe atla

2023-2024 Bahar Yarıyılı Mezuniyet Sınavları Hakkında

Mezuniyet sınavına başvuracak öğrencilerimizin dikkatine! 

Akademik takvimde ilan edildiği üzere mezuniyet sınavı başvuruları 24 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 16:00'a kadar yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Mezuniyet sınav takvimi 25 Haziran 2024 günü ilan edilecektir. 

Mezuniyet sınavları 26 Haziran 2024 günü yapılacaktır.

Üniversite Senatosu kararıyla belirtilen;"Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için (İşletmelerde Mesleki Eğitim, Staj ve Bitirme Çalışması vb. dersleri hariç) mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. (19.12.2023/12-04 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)" maddesi uyarınca KOOP ve Staj dersleri, Mimari Tasarım 7 (MT7) ve Bitirme Çalışması derslerinden mezuniyet sınavına başvuru yapılamamaktadır.  

Başvuruda bulunacak öğrencilerimizin genel amaçlı dilekçe ve transkript belgelerini bölüm başkanlığına email yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Mezuniyet sınavı başvuruları 24 Haziran 2024; saat 16;00'a kadardır.

 

Mezuniyet sınavına başvuruda bulunan öğrencilerimizin başvuru dilekçelerinde başvuracakları dersi, grubu, dönemi ve yürütücü öğretim üyesini belirtmeleri gerekmektedir. 

 

Mezuniyet Sınavları ile ilgili detaylar için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/2023-2024-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C4%B1l%C4%B1-Bahar-Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1-Mezuniyet-S%C4%B1nav%C4%B1-Tarih-De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/476