Ana içeriğe atla

Staj Muafiyeti

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Staj Muafiyeti

 

 

Bilgilendirme videoları için tıklayınız.

 

 

Staj Uygulama Esaslari’nda belirtilen şartları sağlayan öğrenciler staj muafiyeti talep edebilir. Süreç şu adımlardan oluşur:

 

 

1. Öğrenci FR-1630-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Muafiyeti Başvuru Formu’nu bir adet eksiksiz doldurmalıdır. Bu formda öğrencinin kaç günlük hangi tür stajdan (büro ya da şantiye) muaf tutulmayı talep ettiği belirtilmelidir, eğer hem büro hem şantiye stajından muafiyet isteniyorsa iki ayrı form hazırlanmalı, öğrenci birinci formda kaç günlük büro, ikincisinde ise kaç günlük şantiye stajı muafiyeti istediğini beyan etmelidir. Form elle doldurularak taranabilir ya da tümüyle dijital ortamda hazırlanabilir, imzâlanabilir ve kaşelenebilir. Ekranda rahat görülebilecek nitelikte, en fazla 1 MB boyutunda bir pdf dosyası hâline getirilmelidir.

 

 

2. Öğrencinin en az 1 yıl çalışma durumundan dolayı muafiyeti için, söz konusu çalışma süresince öğrenci tarafından gerçekleştirilen mimarî faaliyetlerin kısa metinler ve görsellerle açıklandığı bir doküman en fazla 10 MB boyutunda bir pdf dosyası hâlinde hazırlanmalıdır (bu belge için standart bir form yoktur, öğrenci kendisi hazırlayabilir).

 

 

3. Muafiyet için Staj Uygulama Esasları’nda belirtilen ilgili diğer belgeler temin edilmeli ve en fazla 5 MB boyutunda pdf dosyası hâline getirilmelidir.

 

 

4. PDF formatındaki FR-1630 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Muafiyeti Başvuru Formu, gerçekleştirilen mimarî faaliyetlerin açıklandığı dosya ve gerekli diğer belgeler büro stajı muafiyeti talebi için ytuofisstaji@gmail.com adresine e-posta ile gönderilmelidir. E-postanın içine aşağıdaki metin yazılmalıdır:

 

“Büro-Araştırma Staj Komisyonu’na,

… günlük zorunlu büro stajından muaf tutulmak istemekteyim. Ekte kurallara uygun olarak düzenlediğim FR-1630 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Muafiyeti Başvuru Formu’nu, gerçekleştirdiğim mimarî faaliyetleri gösteren dosyayı ve gerekli diğer belgeleri onayınız için arz ederim.

Saygılarımla,

öğrenci adı, soyadı ve numarası”

 

 

5. PDF formatındaki FR-1630 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Muafiyeti Başvuru Formu, gerçekleştirilen mimarî faaliyetlerin açıklandığı dosya ve gerekli diğer belgeler şantiye stajı muafiyeti talebi için ytumimarliksantiyestaji@yandex.com adresine e-posta ile gönderilmelidir. E-postanın içine aşağıdaki metin yazılmalıdır:

 

“Şantiye Staj Komisyonu’na,

… günlük zorunlu şantiye stajından muaf tutulmak istemekteyim. Ekte kurallara uygun olarak düzenlediğim FR-1630 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Muafiyeti Başvuru Formu’nu, gerçekleştirdiğim mimarî faaliyetleri gösteren dosyayı ve gerekli diğer belgeleri onayınız için arz ederim.

Saygılarımla,

öğrenci adı, soyadı ve numarası”

 

 

6. Söz konusu başvuru ilgili Komisyon tarafından kontrol edilecek ve değerlendirilecektir.

 

 

7. Değerlendirme süresi, belgelerin eksiksiz ve hatâsız şekilde ilgili Komisyona teslim edilmesinden îtibâren 1 aydır. Bu süre sonunda değerlendirme sonucunu Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na ve öğrenciye bildirir.

 

 

8. Mimarlık Bölüm Başkanlığı sonucu en geç staj değerlendirmesini tâkip eden dönemin sonuna kadar Öğrenci İşleri Dâire Başkanlığı’na bildirir ve güncel öğrenci bilgi sistemine işler.