Ana içeriğe atla

Hedefler

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü aşağıdaki nitelikleri taşıyan meslek insanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

 • Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma.
 • Disiplinlerarası işbirliği sağlayabilme, mesleki etik değerleri olan ve sürekli eğitime yer veren, çok yönlü, özgüvenli, dürüst, toplumla ve kendisiyle barışık, kendini eleştirebilir, tarafsız ve özgün olma.
 • İnsanlar ile binalar arasındaki ilişkileri anlama, binalar ile içinde bulundukları çevreyi değerlendirme, insan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda bina / mekan ilişkisini anlama ve mimari mirası da içeren bilinç ve sorumluluğa sahip olma.
 • Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma.
 • Mimarlık kuramı ve tarihi ile bunlarla ilişkili diğer sanatlar, teknolojiler ve insan bilimleri hakkında bilgi sahibi olma.
 • Planlama sürecinde, kentsel tasarım ve planlama hakkında bilgi sahibi olma.
 • Mimari tasarımın kalitesi üzerinde etkili olan güzel sanatlar hakkında bilgi sahibi olma.
 • Mimarlık mesleği ve mimarın toplumdaki yeri hakkında bilgi ve fikir sahibi olma.
 • Bir mimari tasarımda araştırma ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler hakkında bilgi sahibi olma.
 • Bina tasarımında, taşıyıcı sistem, yapım teknolojisi, yapım teknikleri ve mühendislik problemleri ile ilgili bilgi sahibi olma.
 • Konfor koşulları ile ilgili fiziksel çevre problemleri ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olma.
 • Tasarım kavramlarını, kullanıcı gereksinmelerini binalara dönüştürmede ve mimari planları genel planlamayla birleştirmede devreye girecek olan endüstriyel sektörler, kuruluşlar, mevzuat ve süreç hakkında bilgi sahibi olma.
 • Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında bilgi sahibi olma.
 • Proje finansmanı, proje yönetimi ve maliyet kontrolü hakkında bilgi sahibi olma.
 • Mimarlık eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan araştırma yöntemleri ve rapor tekniği hakkında bilgi sahibi olma.