Ana içeriğe atla

Laboratuvarlar

 

Laboratuvarlar

 

BOAT - CBS

Bilgisayar Ortamında Araştırma-Tasarım ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı 1987 yılında kurulmuştur. Laboratuvarın kurulma amacı Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan iki bölümün lisans ve lisansüstü öğrencilerine, kendi meslek alanlarında bilgi teknolojilerinden nasıl yararlanabileceklerini göstermek ve bu konuda eğitim vermektir. Eğitim amaçlı çalışmaların yanısıra Laboratuvar bünyesinde yine bilgi teknolojilerinin Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama disiplinlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik araştırma geliştirme çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. Kuruluşundan bu yana geliştirilen ve yenilenen donanım kapasitesi ile BOAT-CBS Laboratuvarı Mimarlık Fakültesi eğitim sürecinde önemli bir görev yürütmektedir.

Laboratuvar web sayfası:

http://www.boat.yildiz.edu.tr/

 

YAPI FİZİĞİ 

1978 öğretim yılından bu yana Mimarlık Fakültesi' nde özellikle lisansüstü eğitiminde, Aydınlatma-Renk, Isı-nem, Akustik alanlarında ölçme, deney, araştırma konularında ağırlıklı rol oynayan Yapı Fiziği Laboratuvarı, son yıllarda alınan yeni ölçme aletleriyle yenilenmiş, böylece çok daha ayrıntılı araştırmalara olanak sağlayacak bir yapıya kavuşmuştur.

Ayrıca üniversite dışından, özel ve kamu kuruluşlarından gelen isteklere de daha çok hizmet verme durumu doğmuştur.

Ölçme olanakları ve yeni aygıtlar:

• Renk ölçme - Minolta, CM-2600d

• Işıklılık ölçme - Minolta, LS 110

• Aydınlık ölçme - Minolta, T-10/T-10M – LMT Pocket-Lux

• Isısal Konforla ilgili ölçmeler - Testo-term Type 4510

• Gürültü Düzeyi ile ilgili ölçmeler - Bruel-Kjaer 2236 – CEL 393

• Ses ve Titreşim ile ilgili ölçmeler - 01 dB

• Hacim Akustiği ile ilgili ölçmeler - 01 dB  

 

 

ALAETTİN YENER YAPI ÜRÜNLERİ MERKEZİ  

Öğrencinin eğitim sürecinde almış olduğu ilgili temel mesleki dersler ile tasarım derslerine (mimari proje, yapı elemanları, yapı malzemesi, tesisat bilgisi vs) uygulamaya yönelik destek vermek ve günümüz teknolojilerine paralel artan ve gelişen ürünlerle ilgili teknik konularda (üretim, uygulama vs) bilgi aktarımı sağlamak amacı ile yapı ürün merkezi kurulmuştur. 
  
Alaettin Yener Yapı Ürünleri Merkezi'nde öğrencinin yapı ürünleri ile doğrudan ilişki ­kuracağı ve birikim envanterini sürekli gözden geçirebileceği bir ortam ve bu hedef doğrultusunda Bilgi Bankası, Mikro Deney Laboratuarı (MDL), Derslik ve Ürün Havuzu oluşturulmuştur. Türkiye'de üretilen ve yurt dışından ithal edilen ürünlerle ilgili katalog servisi, gerekli sınırlamalar yapılarak bilgisayar aracılığı ile pratik bir bilgi bankasına dönüştürülme çalışmaları devam etmektedir.

Bilgi Bankası; DVD okuyucu, VCD okuyucu, video, video kaset, vcd, slayt, broşür vs, ekipman ve dokümanları kapsamaktadır. Ayrıca küçük ölçekli bir araştırma kitaplığı da geliştirilmektedir.

Mikro Deney Laboratuarı; nem ölçme, su emme vs, küçük ölçekli deneylerin yapılabileceği bir laboratuardır. Bu deneylerin yapılmasında öğrencinin de katılımı sağlanmaktadır.

Ürün Havuzu; lisans ve lisans üstü öğrencileri için yapı ile ilgili ürünlerin ve uygulama modellerinin sergilendiği bir bölümdür. Ürün Havuzundaki sürekli sergilerimizdeki yapı ürünleri, "Üniversite- Sanayii İşbirliği" çerçevesinde öğrenciye görsel sunum ile aktarılarak öğrencinin eğitim sürecinde kalıcı bilgi edinmesi sağlanmaktadır.

Yüksek lisans eğitimi alan mimarlara ve geleceğin mimar adayları olan öğrencilerimize ürünlerini tanıtmayı arzu eden üreticiler, ürün havuzumuzu oluşturan standlarda ürettikleri yapı ürünlerini uygulama modelleriyle sergileme olanağı bulabilmektedirler.

Ürün merkezimizin bünyesinde bulunan dersliğimizde ise; lisans ve lisans üstü öğrencilerimiz için bir projeksiyon olanaklı ders alanı bulunmaktadır.

Derslikte hem dersler işlenmekte hem de çeşitli seminerler verilmektedir.

 

MAKET ATÖLYESİ

2013 yılında hizmete açılan Maket Atölyesi, öğrenciler ve akademisyenlerin kullanımının yanısıra, üniversite dışından kullanıma da açıktır. Ahşap, metal ve boyama atölyelerinin yanısıra, CNC ve laser kesici gibi profesyonel aletler Maket Atölyesinde yer almaktadır. Maket Atölyesinde, gemi modelleme çalışmalarında kullanılmak üzere ayrıca bir havuz bulunmaktadır.