Ana içeriğe atla

Eğitim Planları

Program AdıSeviye (Yüksek Lisans / Doktora)Ders KoduDers AdıDers Tipi (Zorunlu / Seçmeli)
YAPIDOKTORAMIM6701Gereç TeknolojisiZorunlu
MIM6707Mimarlıkta İleri Taşıyıcı Sistem TeknolojileriZorunlu
MIM6709Yapıda Yaşam Döngüsü DeğerlendirmesiZorunlu
MIM6710İleri Araştırma MetodolojileriZorunlu
MIM6001Seminer (Doktora)Zorunlu
MIM6000Doktora TeziZorunlu
MIM6703Şişme (Pnömatik) YapılarSeçmeli
MIM6704Ürün Seçim Yöntemleri IISeçmeli
MIM6705Yapıda Beton ÜrünlerSeçmeli
MIM6711Yığma Yapı DavranışıSeçmeli
MIM6712Yüzeysel Taşıyıcı SistemlerSeçmeli
MIM6708Afet Sonrası Geçici Yapı Tasarım KararlarıSeçmeli
YAPIYÜKSEK LİSANSMIM5710Yangın Güvenlikli TasarımZorunlu
MIM5706Depreme Dayanıklı Yapı TasarımıZorunlu
MIM5711Yapı BiyolojisiZorunlu
MIM5717Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem TasarımıZorunlu
MIM5000Yüksek Lisans TeziZorunlu
MIM5001Seminer (Yüksek Lisans)Zorunlu
MIM5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel EtikZorunlu  
MIM5718Yüzeysel Taşıyıcı SistemlerSeçmeli
MIM5701Afet Sonrası Barınma ve SürdürülebilirlikSeçmeli
MIM5702Ahşap YapılarSeçmeli
MIM5703Asma Germe Taşıyıcı SistemlerSeçmeli
MIM5705Çelik YapılarSeçmeli
MIM5708Tarihi Yapılarda Malzeme ÖzellikleriSeçmeli
MIM5709Ürün Seçim Yöntemleri ISeçmeli
MIM5712Yapı İçi Hava NiteliğiSeçmeli
MIM5713Yapıda Yaşam Döngüsü DeğerlendirmesiSeçmeli
MIM5714Yapılarda Bakım OnarımSeçmeli
MIM5715Yapılarda Cephe KuruluşuSeçmeli
MIM5716Yığma Yapı DavranışıSeçmeli
BİNA ARAŞTIRMA VE PLANLAMADOKTORAMIM6207Mimarlık OkumalarıZorunlu
MIM6202Bina ÇözümlemeZorunlu
MIM6000Doktora TeziZorunlu
MIM6001Seminer (Doktora)Zorunlu
MIM6201Bina Araştırma Projesi 2Seçmeli
MIM6204Esneklik ve Gelişme-Ek BinalarSeçmeli
MIM6208Sürdürebilir Mimari 2Seçmeli
MIM6210Turizm Binaları 2Seçmeli
MIM6205Kıyı Turizmi ve MimarlığıSeçmeli
BİNA ARAŞTIRMA VE PLANLAMAYÜKSEK LİSANSMIM5201Bina Araştırma Projesi 1Zorunlu
MIM5206İşlev ve İlişki ÇözümlemesiZorunlu
MIM5000Yüksek Lisans TeziZorunlu
MIM5001Seminer (Yüksek Lisans)Zorunlu
MIM5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel EtikZorunlu  
MIM5201Turizm Binaları 1Seçmeli
MIM5209Sürdürebilir Mimari, Eleştirel YaklaşımSeçmeli
MIM5204Binalarda Kullanım DönüşümüSeçmeli
MIM5207Mimari Tasarım Söylem İlişkisiSeçmeli
MIM5208Sürdürebilir Mimari 1Seçmeli
BİLGİSAYAR ORTAMINDA MİMARLIKDOKTORAMIM6103Mimarlıkta Bilgi KuramıZorunlu  
MİM6104Proje3Zorunlu  
MIM6000Doktora TeziZorunlu  
MIM6001Seminer (Doktora)Zorunlu  
MİM6101İleri 3D Modelleme ve AnimasyonSeçmeli
MİM6105Tasarımın Mantıksal Modelleri-Algoritma TasarımıSeçmeli
MİM6106Yapım Yönetiminde Bilgisayar UygulamasıSeçmeli
BİLGİSAYAR ORTAMINDA MİMARLIKYÜKSEK LİSANSMIM5116Hesaplamalı Tasarım Temel KavramlarıZorunlu  
MIM5125Proje 1Zorunlu  
MIM5000Yüksek Lisans TeziZorunlu  
MIM5001Seminer (Yüksek Lisans)Zorunlu  
MIM5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel EtikZorunlu  
MIM51013D Stüdyo UygulamalarıSeçmeli
MIM51023D Modelleme ve Animasyona GirişSeçmeli
MIM5103Arayüz TasarımıSeçmeli
MIM5106Biçim GramerleriSeçmeli
MIM5107Bilgisayar Ortamında Mimari Sunum TeknikleriSeçmeli
MIM5108Bilişim KavramlarıSeçmeli
MIM5109Grafik Amaçlı Bilgisayar ProgramlamaSeçmeli
MIM5115Hesaplamalı Tasarım KuramıSeçmeli
MIM5126Proje 2Seçmeli
MIM5132Hesaplamalı Tasarım TeknolojileriSeçmeli
MİMARİ TASARIM DOKTORAMIM6401Doğal Çevre - Mimari Tasarım İlişkisiZorunlu  
MIM6404Görsel Çevrede Etki ÇözümlemesiZorunlu  
MIM6409Sosyal Çevre - Mimari Tasarım İlişkisiZorunlu  
MIM6410Mimari Tasarımda Ergonomik Faktörler ve Ergonomi TeknikleriZorunlu  
MIM6000Doktora TeziZorunlu  
MIM6001Seminer (Doktora)Zorunlu  
MIM6411Kamusal Alanlarda Mekansal Kalitenin ÖlçülmesiSeçmeli
MIM6402Ekoloji - Tasarım İlişkisiSeçmeli
MIM6403Eski Kent Dokusunda Tasarım İlkeleriSeçmeli
MIM6405Mekanın SosyolojisiSeçmeli
MIM6406Mimari PsikolojiSeçmeli
MIM6407Turizm Amaçlı Yerleşme ve Yapılanmada Makro ve Mikro Ölçekte Programlama ve Planlama İlkeleriSeçmeli
MIM6408Herkes İçin TasarımSeçmeli
MİMARİ TASARIM YÜKSEK LİSANSMIM5408Mimari Tasarım ve Uygulama 1Zorunlu  
MIM5409Mimari Tasarım ve Uygulama 2Zorunlu  
MIM5416Tasarım Kuram ve YöntemleriZorunlu  
MIM5411Mimarlıkta Biçimlerin Oluşma EtkenleriZorunlu  
MIM5000Yüksek Lisans TeziZorunlu  
MIM5001Seminer (Yüksek Lisans)Zorunlu  
MIM5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel EtikZorunlu  
MIM5402Bağlam Tasarım İlişkisiSeçmeli
MIM5403Bina DeğerlendirmeSeçmeli
MIM5405Mekan Analizleri 1Seçmeli
MIM5406Mekan Analizleri 2Seçmeli
MIM5407Mimari EleştiriSeçmeli
MIM5415Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik SorunlarıSeçmeli
MIM5417Yapıda Bölgesel ve Çevresel KoşullarSeçmeli
MIM5418Yapma Çevre - Mimari Tasarım İlişkisiSeçmeli
MIM5413Özürlü Ve Yaşlılar İçin Mimari Tasarım İlkeleriSeçmeli
RÖLÖVE RESTORASYONDOKTORAMIM 6603Dünya Mirası Alanlarında Koruma ve RestorasyonZorunlu
MIM 6610Yöresel MimariZorunlu
MİM6001Seminer (Doktora)Zorunlu
MIM6000Doktora TeziZorunlu
MIM6507Türkiye'nin Kentsel TarihiSeçmeli
MIM 6601Anadolu UygarlıklarıSeçmeli
MIM 6608Sayısal AnalizSeçmeli
MIM 6609Tarihsel BahçelerSeçmeli
MIM 6604Kazı BilgisiSeçmeli
MIM 6602Bozulma NedenleriSeçmeli
MIM 6606Restorasyonda Strüktür SorunlarıSeçmeli
MIM 6605Osmanlı Mimarisinde MalzemeSeçmeli
MIM 6607Risk Durumlarında Kültürel Mirasın Koruma ve Yönetimi Seçmeli
MIM6612Koruma alanında güncel SorunlarSeçmeli
MIM661119. yüzyıl Osmanlı Kentlerinde DönüşümSeçmeli
RÖLÖVE RESTORASYONYÜKSEK LİSANSMIM 5604Koruma Projesi 1Zorunlu
MIM 5605Koruma Projesi 2Zorunlu
MIM5000Yüksek Lisans TeziZorunlu
MIM5001Seminer (Yüksek Lisans)Zorunlu
MIM5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel EtikZorunlu  
MIM 5603Koruma KavramlarıSeçmeli
MIM 5607Koruma ve Restorasyon Teknolojisi 1Seçmeli
MIM 5607Koruma ve Restorasyon Teknolojisi 2Seçmeli
MIM 5601Geleneksel Yapım Teknikleri 1Seçmeli
MIM 5602Geleneksel Yapım Teknikleri 2Seçmeli
MIM 5611Tarihi Çevre Değerlendirme 1Seçmeli
MIM 5612Tarihi Çevre Değerlendirme 2Seçmeli
MIM 5609Restorasyonda AraştırmaSeçmeli
MIM 5610Restorasyonda Belgeleme YöntemleriSeçmeli
MIM 5608Osmanlı MimarlığıSeçmeli
MİMARLIK TARİHİ VE KURAMIDOKTORAMIM6503Mimarlık Tarihinde YöntembilimZorunlu
MIM6502Mimarlık Tarihinde Yerel GeleneklerZorunlu
MIM6501Anadolu'da Selçuklu ve Beylikler Dönemi MimarlığıZorunlu
MIM6000Doktora TeziZorunlu
MIM6001Seminer (Doktora)Zorunlu
MIM6507Türkiye'nin Kentsel TarihiSeçmeli
MIM6504Mimarlık, Toplum, Kültür İlişkileriSeçmeli
MIM6506Tanzimat Dönemi MimarlığıSeçmeli
MIM6505Mimarlıkta EleştiriSeçmeli
MİMARLIK TARİHİ VE KURAMIYÜKSEK LİSANSMIM5511Osmanlı Mimarlığının SorunlarıZorunlu
MIM5501Antikite ve Bizans Dönemi MimarlığıZorunlu
MIM5509Mimarlık Tarihi Temel MetinleriZorunlu
MIM5000Yüksek Lisans TeziZorunlu
MIM5001Seminer (Yüksek Lisans)Zorunlu
MIM5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel EtikZorunlu
MIM5508Mimari BezemeSeçmeli
MIM5504Dünya Mimarlık ve Sanatında TürklerSeçmeli
MIM5512OsmanlıcaSeçmeli
MIM5502Avrupa MimarlığıSeçmeli
MIM5505Günümüz Dünya MimarlığıSeçmeli
MIM5503Çağdaş Türkiye MimarlığıSeçmeli
MIM5514Yapı Teknolojisi TarihiSeçmeli
MIM5510Modernleşme Dönemi MimarlığıSeçmeli
MIM5506İslam Mimarlığında Köken SorunlarıSeçmeli
MIM5507İstanbul MimarisiSeçmeli
MIM5513Türkiye'nin Barınma ve Konut TarihiSeçmeli
KONUT ÜRETİMİ VE YAPIM YÖNETİMİYÜKSEK LİSANSMIM5305Konut Üretiminin EvrimiZorunlu
MIM5308Piyasa Ekonomisi ve Yapım Endüstrisi İlişkisiZorunlu
MIM5314Yapım Firmalarında Stratejik PlanlamaZorunlu
MIM5317Yapımda Risk YönetimiZorunlu
MIM5000Yüksek Lisans TeziZorunlu
MIM5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel EtikZorunlu
MIM5001SeminerZorunlu
MIM5304Konut Üretiminde Teknoloji SeçimiSeçmeli
MIM5306Konut ve İmar TarihiSeçmeli
MIM5307Maliyet Planlaması ve YönetimiSeçmeli
MIM5309Yapı Sektöründe İş Hukuku ve İş GüvenliğiSeçmeli
MIM5310Yapı Üretimi Meslek PratiğiSeçmeli
MIM5311Yapılı Çevrenin İyileştirmesiSeçmeli
MIM5312Yapım EkonomisiSeçmeli
MIM5313Yapım Firmalarında Organizasyonel SorunlarSeçmeli
MIM5315Yapım Projelerinde Sözleşme YönetimiSeçmeli
MIM5316Yapımda Kalite YönetimiSeçmeli
MIM5318Konut Piyasasında Pazarlama İletişimi ve Marka YönetimiSeçmeli
YAPI FİZİĞİDOKTORAMİM6806Güneş Işınımları Tasarım İlişkisiSeçmeli
MİM6807Günışığı HesabıSeçmeli
MİM6813Kent AydınlatmaSeçmeli
MİM6814Müze ve Eski Yapı AydınlatmasıSeçmeli
MİM6802Aydınlatmada Temel Kavramlar TarihiSeçmeli
MİM6817Uygulamalı Ses Ölçme TeknikleriSeçmeli
MİM6808Hacimlerde Anlaşılabilirlik KuramıSeçmeli
MİM6805Etken ve Edilgen Isıtma İlkeleriSeçmeli
MİM6811İleri Renk KuramıSeçmeli
MİM6809Işıklık TasarımıSeçmeli
MİM6803Enerji Etkin TasarımSeçmeli
MİM6812Kent akustiğiSeçmeli
MİM6816Stüdyolarda Akustik TasarımSeçmeli
MİM6815Sanayide Gürültü DenetimiSeçmeli
MİM6801Aydınlatmada Enerji KorunumuSeçmeli
MİM6810İleri Akustik KuramıSeçmeli
MİM6804Etken Isıtma SistemleriSeçmeli
MIM5128 (Doktora Kodu verilecek)Yapı Kabuğu TasarımıZorunlu
MIM5130 (Doktora kodu verilecek) Yapı Fiziği Ölçme TeknikleriZorunlu
MİM6001SeminerZorunlu
MIM6000Doktora TeziZorunlu
YAPI FİZİĞİYÜKSEK LİSANS (TEZLİ)MIM5104Aydınlık düzenleme 2Seçmeli
MIM5110Güneş Denetim YöntemleriSeçmeli
MIM5111Günışığı ile aydınlatmaSeçmeli
MIM5114Hacim akustiği kuramıSeçmeli
MIM5118İklim ve tasarım etkenleriSeçmeli
MIM5119Kent ve yapı akustiğinde gürültü modellemeleriSeçmeli
MIM5120Mimari akustikSeçmeli
MIM5121Mimari aydınlatmaSeçmeli
MIM5122Mimaride Güneş EnerjisiSeçmeli
MIM5123Mimaride renkSeçmeli
MIM5124Oditoryum AkustiğiSeçmeli
MIM5127Renk kuramlarıSeçmeli
MIM5129Yapı fiziği uygulama eleştirileriSeçmeli
MIM5131Yerleşim Tasarımında Fizik EtkenlerSeçmeli
MIM5803Yapılarda edilgen soğutma ilkeleriSeçmeli
MIM5105Aydınlık Düzenleme 1Zorunlu 
MIM5112Gürültü denetimi 1Zorunlu 
MIM5113Gürültü Denetimi 2Zorunlu
MIM5117Isısal KonforZorunlu 
MIM5000Yüksek Lisans TeziZorunlu 
MIM5001SeminerZorunlu 
YAPI FİZİĞİYÜKSEK LİSANS (TEZSİZ)MIM5104Aydınlık Düzenleme 2Seçmeli
MIM5110Güneş Denetim YöntemleriSeçmeli
MIM5111Günışığı ile aydınlatmaSeçmeli
MIM5114Hacim akustiği kuramıSeçmeli
MIM5118İklim ve tasarım etkenleriSeçmeli
MIM5119Kent ve yapı akustiğinde gürültü modellemeleriSeçmeli
MIM5120Mimari akustikSeçmeli
MIM5121Mimari aydınlatmaSeçmeli
MIM5122Mimaride Güneş EnerjisiSeçmeli
MIM5123Mimaride renkSeçmeli
MIM5124Oditoryum AkustiğiSeçmeli
MIM5801Yapı Fiziği Projesi 1Seçmeli
MIM5802Yapı Fiziği Projesi 2Seçmeli
MIM5127Renk kuramlarıSeçmeli
MIM5129Yapı fiziği uygulama eleştirileriSeçmeli
MIM5131Yerleşim Tasarımında Fizik EtkenlerSeçmeli
MIM5803Yapılarda edilgen soğutma ilkeleriSeçmeli
MIM5105Aydınlık Düzenleme 1Zorunlu
MIM5112Gürültü denetimi 1Zorunlu
MIM5113Gürültü Denetimi 2Zorunlu
MIM5117Isısal KonforZorunlu 
MIM5002Dönem ProjesiZorunlu