Ana içeriğe atla

Eğitim Planları

Program Adı Seviye (Yüksek Lisans / Doktora) Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi (Zorunlu / Seçmeli)
YAPI DOKTORA MIM6701 Gereç Teknolojisi Zorunlu
MIM6707 Mimarlıkta İleri Taşıyıcı Sistem Teknolojileri Zorunlu
MIM6709 Yapıda Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Zorunlu
MIM6710 İleri Araştırma Metodolojileri Zorunlu
MIM6001 Seminer (Doktora) Zorunlu
MIM6000 Doktora Tezi Zorunlu
MIM6703 Şişme (Pnömatik) Yapılar Seçmeli
MIM6704 Ürün Seçim Yöntemleri II Seçmeli
MIM6705 Yapıda Beton Ürünler Seçmeli
MIM6711 Yığma Yapı Davranışı Seçmeli
MIM6712 Yüzeysel Taşıyıcı Sistemler Seçmeli
MIM6708 Afet Sonrası Geçici Yapı Tasarım Kararları Seçmeli
YAPI YÜKSEK LİSANS MIM5710 Yangın Güvenlikli Tasarım Zorunlu
MIM5706 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Zorunlu
MIM5711 Yapı Biyolojisi Zorunlu
MIM5717 Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı Zorunlu
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu
MIM5001 Seminer (Yüksek Lisans) Zorunlu
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Zorunlu  
MIM5718 Yüzeysel Taşıyıcı Sistemler Seçmeli
MIM5701 Afet Sonrası Barınma ve Sürdürülebilirlik Seçmeli
MIM5702 Ahşap Yapılar Seçmeli
MIM5703 Asma Germe Taşıyıcı Sistemler Seçmeli
MIM5705 Çelik Yapılar Seçmeli
MIM5708 Tarihi Yapılarda Malzeme Özellikleri Seçmeli
MIM5709 Ürün Seçim Yöntemleri I Seçmeli
MIM5712 Yapı İçi Hava Niteliği Seçmeli
MIM5713 Yapıda Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Seçmeli
MIM5714 Yapılarda Bakım Onarım Seçmeli
MIM5715 Yapılarda Cephe Kuruluşu Seçmeli
MIM5716 Yığma Yapı Davranışı Seçmeli
BİNA ARAŞTIRMA VE PLANLAMA DOKTORA MIM6207 Mimarlık Okumaları Zorunlu
MIM6202 Bina Çözümleme Zorunlu
MIM6000 Doktora Tezi Zorunlu
MIM6001 Seminer (Doktora) Zorunlu
MIM6201 Bina Araştırma Projesi 2 Seçmeli
MIM6204 Esneklik ve Gelişme-Ek Binalar Seçmeli
MIM6208 Sürdürebilir Mimari 2 Seçmeli
MIM6210 Turizm Binaları 2 Seçmeli
MIM6205 Kıyı Turizmi ve Mimarlığı Seçmeli
BİNA ARAŞTIRMA VE PLANLAMA YÜKSEK LİSANS MIM5201 Bina Araştırma Projesi 1 Zorunlu
MIM5206 İşlev ve İlişki Çözümlemesi Zorunlu
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu
MIM5001 Seminer (Yüksek Lisans) Zorunlu
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Zorunlu  
MIM5201 Turizm Binaları 1 Seçmeli
MIM5209 Sürdürebilir Mimari, Eleştirel Yaklaşım Seçmeli
MIM5204 Binalarda Kullanım Dönüşümü Seçmeli
MIM5207 Mimari Tasarım Söylem İlişkisi Seçmeli
MIM5208 Sürdürebilir Mimari 1 Seçmeli
BİLGİSAYAR ORTAMINDA MİMARLIK DOKTORA MIM6103 Mimarlıkta Bilgi Kuramı Zorunlu  
MİM6104 Proje3 Zorunlu  
MIM6000 Doktora Tezi Zorunlu  
MIM6001 Seminer (Doktora) Zorunlu  
MİM6101 İleri 3D Modelleme ve Animasyon Seçmeli
MİM6105 Tasarımın Mantıksal Modelleri-Algoritma Tasarımı Seçmeli
MİM6106 Yapım Yönetiminde Bilgisayar Uygulaması Seçmeli
BİLGİSAYAR ORTAMINDA MİMARLIK YÜKSEK LİSANS MIM5116 Hesaplamalı Tasarım Temel Kavramları Zorunlu  
MIM5125 Proje 1 Zorunlu  
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu  
MIM5001 Seminer (Yüksek Lisans) Zorunlu  
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Zorunlu  
MIM5101 3D Stüdyo Uygulamaları Seçmeli
MIM5102 3D Modelleme ve Animasyona Giriş Seçmeli
MIM5103 Arayüz Tasarımı Seçmeli
MIM5106 Biçim Gramerleri Seçmeli
MIM5107 Bilgisayar Ortamında Mimari Sunum Teknikleri Seçmeli
MIM5108 Bilişim Kavramları Seçmeli
MIM5109 Grafik Amaçlı Bilgisayar Programlama Seçmeli
MIM5115 Hesaplamalı Tasarım Kuramı Seçmeli
MIM5126 Proje 2 Seçmeli
MIM5132 Hesaplamalı Tasarım Teknolojileri Seçmeli
MİMARİ TASARIM  DOKTORA MIM6401 Doğal Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi Zorunlu  
MIM6404 Görsel Çevrede Etki Çözümlemesi Zorunlu  
MIM6409 Sosyal Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi Zorunlu  
MIM6410 Mimari Tasarımda Ergonomik Faktörler ve Ergonomi Teknikleri Zorunlu  
MIM6000 Doktora Tezi Zorunlu  
MIM6001 Seminer (Doktora) Zorunlu  
MIM6411 Kamusal Alanlarda Mekansal Kalitenin Ölçülmesi Seçmeli
MIM6402 Ekoloji - Tasarım İlişkisi Seçmeli
MIM6403 Eski Kent Dokusunda Tasarım İlkeleri Seçmeli
MIM6405 Mekanın Sosyolojisi Seçmeli
MIM6406 Mimari Psikoloji Seçmeli
MIM6407 Turizm Amaçlı Yerleşme ve Yapılanmada Makro ve Mikro Ölçekte Programlama ve Planlama İlkeleri Seçmeli
MIM6408 Herkes İçin Tasarım Seçmeli
MİMARİ TASARIM  YÜKSEK LİSANS MIM5408 Mimari Tasarım ve Uygulama 1 Zorunlu  
MIM5409 Mimari Tasarım ve Uygulama 2 Zorunlu  
MIM5416 Tasarım Kuram ve Yöntemleri Zorunlu  
MIM5411 Mimarlıkta Biçimlerin Oluşma Etkenleri Zorunlu  
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu  
MIM5001 Seminer (Yüksek Lisans) Zorunlu  
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Zorunlu  
MIM5402 Bağlam Tasarım İlişkisi Seçmeli
MIM5403 Bina Değerlendirme Seçmeli
MIM5405 Mekan Analizleri 1 Seçmeli
MIM5406 Mekan Analizleri 2 Seçmeli
MIM5407 Mimari Eleştiri Seçmeli
MIM5415 Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik Sorunları Seçmeli
MIM5417 Yapıda Bölgesel ve Çevresel Koşullar Seçmeli
MIM5418 Yapma Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi Seçmeli
MIM5413 Özürlü Ve Yaşlılar İçin Mimari Tasarım İlkeleri Seçmeli
RÖLÖVE RESTORASYON DOKTORA MIM 6603 Dünya Mirası Alanlarında Koruma ve Restorasyon Zorunlu
MIM 6610 Yöresel Mimari Zorunlu
MİM6001 Seminer (Doktora) Zorunlu
MIM6000 Doktora Tezi Zorunlu
MIM6507 Türkiye'nin Kentsel Tarihi Seçmeli
MIM 6601 Anadolu Uygarlıkları Seçmeli
MIM 6608 Sayısal Analiz Seçmeli
MIM 6609 Tarihsel Bahçeler Seçmeli
MIM 6604 Kazı Bilgisi Seçmeli
MIM 6602 Bozulma Nedenleri Seçmeli
MIM 6606 Restorasyonda Strüktür Sorunları Seçmeli
MIM 6605 Osmanlı Mimarisinde Malzeme Seçmeli
MIM 6607 Risk Durumlarında Kültürel Mirasın Koruma ve Yönetimi  Seçmeli
MIM6612 Koruma alanında güncel Sorunlar Seçmeli
MIM6611 19. yüzyıl Osmanlı Kentlerinde Dönüşüm Seçmeli
RÖLÖVE RESTORASYON YÜKSEK LİSANS MIM 5604 Koruma Projesi 1 Zorunlu
MIM 5605 Koruma Projesi 2 Zorunlu
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu
MIM5001 Seminer (Yüksek Lisans) Zorunlu
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Zorunlu  
MIM 5603 Koruma Kavramları Seçmeli
MIM 5607 Koruma ve Restorasyon Teknolojisi 1 Seçmeli
MIM 5607 Koruma ve Restorasyon Teknolojisi 2 Seçmeli
MIM 5601 Geleneksel Yapım Teknikleri 1 Seçmeli
MIM 5602 Geleneksel Yapım Teknikleri 2 Seçmeli
MIM 5611 Tarihi Çevre Değerlendirme 1 Seçmeli
MIM 5612 Tarihi Çevre Değerlendirme 2 Seçmeli
MIM 5609 Restorasyonda Araştırma Seçmeli
MIM 5610 Restorasyonda Belgeleme Yöntemleri Seçmeli
MIM 5608 Osmanlı Mimarlığı Seçmeli
MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI DOKTORA MIM6503 Mimarlık Tarihinde Yöntembilim Zorunlu
MIM6502 Mimarlık Tarihinde Yerel Gelenekler Zorunlu
MIM6501 Anadolu'da Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarlığı Zorunlu
MIM6000 Doktora Tezi Zorunlu
MIM6001 Seminer (Doktora) Zorunlu
MIM6507 Türkiye'nin Kentsel Tarihi Seçmeli
MIM6504 Mimarlık, Toplum, Kültür İlişkileri Seçmeli
MIM6506 Tanzimat Dönemi Mimarlığı Seçmeli
MIM6505 Mimarlıkta Eleştiri Seçmeli
MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI YÜKSEK LİSANS MIM5511 Osmanlı Mimarlığının Sorunları Zorunlu
MIM5501 Antikite ve Bizans Dönemi Mimarlığı Zorunlu
MIM5509 Mimarlık Tarihi Temel Metinleri Zorunlu
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu
MIM5001 Seminer (Yüksek Lisans) Zorunlu
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Zorunlu
MIM5508 Mimari Bezeme Seçmeli
MIM5504 Dünya Mimarlık ve Sanatında Türkler Seçmeli
MIM5512 Osmanlıca Seçmeli
MIM5502 Avrupa Mimarlığı Seçmeli
MIM5505 Günümüz Dünya Mimarlığı Seçmeli
MIM5503 Çağdaş Türkiye Mimarlığı Seçmeli
MIM5514 Yapı Teknolojisi Tarihi Seçmeli
MIM5510 Modernleşme Dönemi Mimarlığı Seçmeli
MIM5506 İslam Mimarlığında Köken Sorunları Seçmeli
MIM5507 İstanbul Mimarisi Seçmeli
MIM5513 Türkiye'nin Barınma ve Konut Tarihi Seçmeli
KONUT ÜRETİMİ VE YAPIM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS MIM5305 Konut Üretiminin Evrimi Zorunlu
MIM5308 Piyasa Ekonomisi ve Yapım Endüstrisi İlişkisi Zorunlu
MIM5314 Yapım Firmalarında Stratejik Planlama Zorunlu
MIM5317 Yapımda Risk Yönetimi Zorunlu
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Zorunlu
MIM5001 Seminer Zorunlu
MIM5304 Konut Üretiminde Teknoloji Seçimi Seçmeli
MIM5306 Konut ve İmar Tarihi Seçmeli
MIM5307 Maliyet Planlaması ve Yönetimi Seçmeli
MIM5309 Yapı Sektöründe İş Hukuku ve İş Güvenliği Seçmeli
MIM5310 Yapı Üretimi Meslek Pratiği Seçmeli
MIM5311 Yapılı Çevrenin İyileştirmesi Seçmeli
MIM5312 Yapım Ekonomisi Seçmeli
MIM5313 Yapım Firmalarında Organizasyonel Sorunlar Seçmeli
MIM5315 Yapım Projelerinde Sözleşme Yönetimi Seçmeli
MIM5316 Yapımda Kalite Yönetimi Seçmeli
MIM5318 Konut Piyasasında Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi Seçmeli
YAPI FİZİĞİ DOKTORA MİM6806 Güneş Işınımları Tasarım İlişkisi Seçmeli
MİM6807 Günışığı Hesabı Seçmeli
MİM6813 Kent Aydınlatma Seçmeli
MİM6814 Müze ve Eski Yapı Aydınlatması Seçmeli
MİM6802 Aydınlatmada Temel Kavramlar Tarihi Seçmeli
MİM6817 Uygulamalı Ses Ölçme Teknikleri Seçmeli
MİM6808 Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Seçmeli
MİM6805 Etken ve Edilgen Isıtma İlkeleri Seçmeli
MİM6811 İleri Renk Kuramı Seçmeli
MİM6809 Işıklık Tasarımı Seçmeli
MİM6803 Enerji Etkin Tasarım Seçmeli
MİM6812 Kent akustiği Seçmeli
MİM6816 Stüdyolarda Akustik Tasarım Seçmeli
MİM6815 Sanayide Gürültü Denetimi Seçmeli
MİM6801 Aydınlatmada Enerji Korunumu Seçmeli
MİM6810 İleri Akustik Kuramı Seçmeli
MİM6804 Etken Isıtma Sistemleri Seçmeli
MIM5128 (Doktora Kodu verilecek) Yapı Kabuğu Tasarımı Zorunlu
MIM5130 (Doktora kodu verilecek)  Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri Zorunlu
MİM6001 Seminer Zorunlu
MIM6000 Doktora Tezi Zorunlu
YAPI FİZİĞİ YÜKSEK LİSANS (TEZLİ) MIM5104 Aydınlık düzenleme 2 Seçmeli
MIM5110 Güneş Denetim Yöntemleri Seçmeli
MIM5111 Günışığı ile aydınlatma Seçmeli
MIM5114 Hacim akustiği kuramı Seçmeli
MIM5118 İklim ve tasarım etkenleri Seçmeli
MIM5119 Kent ve yapı akustiğinde gürültü modellemeleri Seçmeli
MIM5120 Mimari akustik Seçmeli
MIM5121 Mimari aydınlatma Seçmeli
MIM5122 Mimaride Güneş Enerjisi Seçmeli
MIM5123 Mimaride renk Seçmeli
MIM5124 Oditoryum Akustiği Seçmeli
MIM5127 Renk kuramları Seçmeli
MIM5129 Yapı fiziği uygulama eleştirileri Seçmeli
MIM5131 Yerleşim Tasarımında Fizik Etkenler Seçmeli
MIM5803 Yapılarda edilgen soğutma ilkeleri Seçmeli
MIM5105 Aydınlık Düzenleme 1 Zorunlu 
MIM5112 Gürültü denetimi 1 Zorunlu 
MIM5113 Gürültü Denetimi 2 Zorunlu
MIM5117 Isısal Konfor Zorunlu 
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 
MIM5001 Seminer Zorunlu 
YAPI FİZİĞİ YÜKSEK LİSANS (TEZSİZ) MIM5104 Aydınlık Düzenleme 2 Seçmeli
MIM5110 Güneş Denetim Yöntemleri Seçmeli
MIM5111 Günışığı ile aydınlatma Seçmeli
MIM5114 Hacim akustiği kuramı Seçmeli
MIM5118 İklim ve tasarım etkenleri Seçmeli
MIM5119 Kent ve yapı akustiğinde gürültü modellemeleri Seçmeli
MIM5120 Mimari akustik Seçmeli
MIM5121 Mimari aydınlatma Seçmeli
MIM5122 Mimaride Güneş Enerjisi Seçmeli
MIM5123 Mimaride renk Seçmeli
MIM5124 Oditoryum Akustiği Seçmeli
MIM5801 Yapı Fiziği Projesi 1 Seçmeli
MIM5802 Yapı Fiziği Projesi 2 Seçmeli
MIM5127 Renk kuramları Seçmeli
MIM5129 Yapı fiziği uygulama eleştirileri Seçmeli
MIM5131 Yerleşim Tasarımında Fizik Etkenler Seçmeli
MIM5803 Yapılarda edilgen soğutma ilkeleri Seçmeli
MIM5105 Aydınlık Düzenleme 1 Zorunlu
MIM5112 Gürültü denetimi 1 Zorunlu
MIM5113 Gürültü Denetimi 2 Zorunlu
MIM5117 Isısal Konfor Zorunlu 
MIM5002 Dönem Projesi Zorunlu