Ana içeriğe atla

Mezuniyet Sınavlarına Mimari Tasarım 7 Dersinden Başvuru Yapacakların Dikkatine (Güncelleme)

2022-2023 Yaz Okulu sonrası mezuniyet sınavına Mimari Tasarım 7 (MT7) dersinden başvuru yapacak öğrencilerimizi için istenenler listesi aşağıdaki gibidir. Sınav ileride ilan edilecek tarihte yüz yüze olarak yapılacaktır.  

Mimari Tasarım 7 (MT7) mezuniyet sınavı teslimi için istenenler;

• 1/5000 ölçekli alanın kentsel tasarım kararları,  

• Analiz ve sentez çalışmaları,  

• 1/2000 ölçekli mevcut durum, yakın çevre ilişkileri, arazi kullanımı (bölgeleme), fiziki eşikler (köprü, tersane, su, topografya vd.) ulaşım ilişkileri, kentsel ve doğal peyzaj öğeleri ve alanın sorunlarının-potansiyellerinin irdelendiği çalışmalar,  

• 1/1000 ve/veya 1/500 ölçekli vaziyet planı, planlar, kesitler, siluetler (alanın mevcut karakteristiklerini öneri kullanımlarla ilişkilerinin sorgulandığı gerekli nitelik ve nicelikte),  

• 1/200 ölçekli yakın çevre ilişkileriyle birlikte projeye ait planlar, kesitler, görünüşler,  

• 1/50 sistem detayı,  

• Serbest ölçekte görselleştirme çalışmaları,  

• Konsept Pafta (düşey A1 pafta),  

• Projeyi en iyi anlatacak şekilde tasarlanmış ve ölçeklendirilmiş maket çalışmaları.  

 

Önemli Not: Teslimler online olarak yapılacak olup, jüriler yüz yüze ve fakültemizde yapılacaktır. Jüri için maket çalışmalarınızı somut olarak yanınızda getirmeniz zorunludur. Teslim dosyaları proje grupları tarafından oluşturulacak ve başvuru yapan öğrencilere mail yoluyla iletilecektir.