Ana içeriğe atla

Ders Çakışması Hakkında

YTÜ Senatosunun YTÜ Ders Kayıt Esasları'na yönelik aldığı karar doğrultusunda Çakışan Dersler için daha önce alınıp alınmama durumuna göre aşağıda belirtilen ilkeler uygulanır:

a.) İki uygulama dersi çakışıyor ise daha önce alınmasına bakılmaksızın bu dersler aynı anda alınamaz.

b.) Biri uygulamalı diğeri teorik ders çakışıyor ise teorik dersin daha önce alınmış ve F0 dışında başarı notuna sahip olunması  durumunda bu dersler alınabilir.

c.) İki teorik ders çakışıyor ise en az birinin F0 dışında başarı notuna sahip olması durumunda bu dersler alınabilir.