Staj

Stajlar, lisans eğitim-öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öğrenim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu Mimarlık Bölümü lisans öğreniminin özelliklerine ve gereklerine göre belirlenen esaslar çerçevesinde, özel ve kamu işyerlerinde yapılan uygulama çalışmalarıdır. 

 

Mimarlık Bölümü lisans öğrenimi kapsamında mezuniyet için tamamlanması gereken staj süresi toplam 90 gündür, bu sürenin en az 30 günü büro, en az 30 günü şantiye stajı niteliğinde olmalıdır. Kalan 30 günlük süre büro ya da şantiye ya da araştırma stajı olarak gerçekleştirilebilir.

 

Stajla ilgili tüm düzenlemeler Bölüm Staj Uygulama Esasları ’nda belirlenen kurallara uygun olmalıdır.

 

 

Büro Stajı için tıklayınız.

 

 

Şantiye Stajı için tıklayınız.

 

 

Araştırma Stajı için tıklayınız.

 

 

Staj Muafiyeti için tıklayınız.

 

 

Bilgilendirme videoları için tıklayınız.