Lisans
MİMARLIK BÖLÜMÜ 2018 LİSANS EĞİTİM PLANI
1. YY 
Kodu Ders Adı T U L K AKTS Z/S DİL ÖNK
TDB1031 Türkçe 1 2 0 0 0 2 Z      
MDB1031 İleri İngilizce 1 3 0 0 3 3 Z İ  
MAT1821 Matematik 2 2 0 3 4 Z    
MIM1011 Mimari Tasarıma Giriş 4 4 0 6 8 Z    
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 0 2 Z    
MIM1031 Mimari Anlatım Teknikleri 2 4 0 4 6 Z    
MIM1051 Bina Bilgisi 1 2 0 0 2 2 Z    
MIM1041 Temel Tasar 1 2 0 2 3 Z    
TOPLAM  8 Ders 18 12 0 20 30      
2.YY
Kodu Ders Adı T U L K AKTS Z/S DİL ÖNK
MİM1062 Bina Bilgisi 2 2 0 0 2 2   MIM1051
TDB1032 Türkçe 2 2 0 0 0 2    
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 0 0 2    
MDB1032 İleri İngilizce II 3 0 0 3 3 İ  
ELEC 1 Sosyal Seçmeli 1-1 3 0 0 3 3 S    
MİM1012 Mimari Tasarım 1 4 4 0 6 8 Z   MIM1011
MİM1042 Statik-Mukavemet 2 2 0 3 4 Z    
MİM1032 Yapı Malzemesi 2 0 0 2 2 Z    
MIM1052 Yapı Elemanları 1 2 2 0 3 4 Z    
TOPLAM  9 Ders 22 8 0 22 30      
3.YY
Kodu Ders Adı T U L K AKTS Z/S DİL ÖNK
MIM2081 Bilgisayar Ortamında Mimarlık 2 2 0 3 3    
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma 2 0 0 2 2 İ  
ELEC 2 Sosyal Seçmeli 1-2 3 0 0 3 3 S    
MİM2011 Mimari Tasarım 2 4 4 0 6 8   MIM1012
MİM2071 Mimarlık Tarihi 1 2 0 0 2 2    
MİM2031 Mimarlıkta Yapı Statiği 1 2 0 2 3   MIM1042
MIM2101 Yapı Elemanları 2 2 2 0 3 4    
MİM2001 Staj 1 0 0 0 0 3    
MIM2201 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 2 0 0 2 2    
TOPLAM 9 Ders 20 6 0 23 26      
4.YY
Kodu Ders Adı T U L K AKTS Z/S DİL ÖNK
MIM2082 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 0 3 3    
ELEC 3 Sosyal Seçmeli 1-3 3 0 0 3 3 S    
MİM2042 Mimarlık Tarihi 2 2 0 0 2 2    
MIM2092 Taşıyıcı Sistem Tasarımı 1 2 2 0 3 3    
ELEC 4 Sosyal Seçmeli 1-4 3 0 0 3 3 S    
ELEC 5 Sosyal Seçmeli 1-5 3 0 0 3 3 S    
MİM2012 Mimari Tasarım 3 4 4 0 6 8   MIM2011
MİM2002 Staj 2 0 0 0 0 3    
MIM2202 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 2 0 0 2 2 Z   MIM2201
TOPLAM 9 Ders 21 8 0 25 30      
5.YY
Kodu Ders Adı T U L K AKTS Z/S DİL ÖNK
MİM3011 Mimari Tasarım 4 4 4 0 6 8     MIM2012
MİM3051 Mimarlık Tarihi 3 2 0 0 2 2      
MİM3031 Yapı Fiziği 1 3 0 0 3 3      
MİM3041 Taşıyıcı Sistem Tasarımı 2 1 2 0 2 3     MIM2092
SBP3991 Şehir Planlama ve İmar Hukuku 2 0 0 2 2      
AELEC 1 Seçmeli 1-1 2 0 0 2 4      
BELEC 2 Seçmeli 2-1 2 0 0 2 4      
CELEC 3 Seçmeli 3-1 2 0 0 2 4      
TOPLAM  8 Ders 18 6 0 21 30      
6.YY
Kodu Ders Adı T U L K AKTS Z/S DİL ÖNK
MİM3012 Mimari Tasarım 5 4 4 0 6 8   MIM3011
MİM3062 Mimarlık Tarihi 4 2 0 0 2 2    
MİM3042 Yapı Fiziği 2 3 0 0 3 3    
MİM3052 Yapı Üretimi 2 0 0 2 2    
MİM3032 Yapı Çözümlemesi 1 2 0 2 3    
AELEC 4 Seçmeli 1-2 2 0 0 2 4 S    
BELEC 5 Seçmeli 2-2 2 0 0 2 4 S    
CELEC 6 Seçmeli 3-2 2 0 0 2 4 S    
TOPLAM  8 Ders 18 6 0 21 30      
7.YY
Kodu Ders Adı T U L K AKTS Z/S DİL ÖNK
MİM4011 Mimari Tasarım 6 4 4 0 6 8   MIM3012
MİM4001 Staj 3 0 0 0 0 3    
MİM4051 Koruma Restorasyon 2 2 0 3 4    
MİM4031 Yapım Yönetimi ve Ekonomisi 2 0 0 2 2    
MİM4041 Tesisat Bilgisi 2 0 0 2 2    
AELEC 7 Seçmeli 1-3 2 0 0 2 4 S    
BELEC 8 Seçmeli 2-3 2 0 0 2 4 S    
ELEC 6 Sosyal Seçmeli 1-6 3 0 0 3 3 S    
TOPLAM  8 Ders 17 6 0 20 30      
8.YY
Kodu Ders Adı T U L K AKTS Z/S DİL ÖNK
MİM4012 Mimari Tasarım 7 2 4 0 4 8     MIM4011
MİM4000 Bitirme Çalışması 0 8 0 4 8      
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce 2 0 0 2 2      
CELEC 9 Seçmeli 3-3 2 0 0 2 4      
AELEC 10 Seçmeli 1-4 2 0 0 2 4      
BELEC 11 Seçmeli 2-4 2 0 0 2 4      
TOPLAM  6 Ders 10 12 0 16 30      

SEÇMELİ DERSLER- 1 GRUBU (Tasarım)
MİM3101 Maket
MİM3171 Modlaj
MİM3121 Suluboya Tekniği
MİM3131 Serbest Resim
MIM3141 Gölge Perspektif
MIM3151 Eskiz Teknikleri
MIM3182 Mimari Çevre ve Psikoloji
MIM3122 Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı
MİM3142 Engelsiz Mimari
MİM3132 Mimarlıkta Mekan Kavramı
MİM4111 Yapı Bilgi Modelleme
MIM3441 Mimarlıkta Tasarım Düşüncesi ve Şematik Anlatım Geliştirme
MIM3352 Mimarlıkta Oran
MIM3312 Mimari Fotoğraf
MIM4121 Hesaplamalı Tasarım
MIM4131 Mimari Animasyon
MIM4141 Tasarımda Toplumsal Çevre Etkileri
MIM4151 Mevcut Çevrelerde Yeni Yapı Tasarımında Mimari Yaklaşımlar
MIM4161 Konut ve Kültürel Süreklilik
MIM4162 Mimarlık ve Kıyı Mekanı
MIM4122 Biçim Gramerleri
MIM4132 Mimari Tasarımda Süreklilik
MIM4152 Stadyum Yapıları Tasarım İlkeleri
MIM3531 Mimari Tasarım Kültür Bağlam
MIM3371 Çizgilerle İstanbul
MIM3540 Mimarlıkta Ölçek ve Temsil Biçimleri

 

SEÇMELİ DERSLER- 2 GRUBU (Yapı-Teknoloji-Üretim)
MIM 3192 Yapı Ürünlerinde Üretim-Kullanım Döngüsü
MIM3201 Mimarlıkta Betonarme
MIM3211 Mimaride Gürültü Denetimi
MIM3221 Mekanın Üretim ve Tüketim Süreci
MIM3281 Çelik Yapı Tasarımı
MIM3311 Tasarımda Deprem Faktörü
MIM3251 Konut Yapılarının Dönüşümünde Yapısal Sorunlar
MIM3261 Yapılarda Yangın Korunumu
MIM3271 Su ve Nem Sorunları
MIM3202 Yapı-Sağlık İlişkisi
MIM3212 Ahşabın Yapılarda Kullanımı
MIM3222 Güneş Düzenleme
MIM3232 Isı-Nem
MIM3242 Günışığı
MİM3282 Aydınlatma
MIM3262 İklimle Dengeli Tasarım
MIM3361 Mimarlıkta Topografik Ölçme Bilgisi
MIM3362 Mimarlık ve Planlamada Aplikasyon
MİM4102 Mimarlıkta Alternatif Enerji Kullanımları
MIM4201 Yapım Teknolojisi
MIM4211 Standartlaşma ve Modüler Koordinasyon
MIM4221 Proje Yapım Yönetimi
MIM4231 Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu
MIM4241 Çok Katlı Yapılarda Taşıyıcı Sistem Seçimi
MIM4251 Büyük Açıklıklı Mekan Kavramı
MIM4261 Mimarlıkta İleri Beton Teknolojileri
MIM4291 Hasarlı Yapılarda İyileştirme
MIM4202 Yapılarda Cephe Sistemleri
MIM4212 Çağdaş Strüktür Sistemleri
MIM4222 Edilgen Isıtma Sistemleri
MIM4282 Mimarlıkta Risk
MIM4242 Hacim Akustiği
MIM4252 Mekanda Renk
MIM4292 Mimarlıkta Yaşam Döngüsü
MIM4262 Bilgisayar Destekli Taşıyıcı Sistem Kurgusu
IST1870 Uygulamalı Bilimler için İstatistik 
MIM3272 Yapılarda Gazbeton Uygulamaları

 

SEÇMELİ DERSLER- 3 GRUBU (Tarih-Kuram-Koruma)
MİM3172 Tarihi Bahçeler
MIM4181Kültürel Mirası Koruma Alanında Güncel Yaklaşımlar
MIM3332 1970 sonrası Dünya Mimarlığı
MIM3351 Yapı Tarihi
MIM3451 Türk sanatları
MIM3321 Kent Arkeolojisi
MIM3331 Mimar Sinan ve Dönemi
MIM3341 Mimarlık Mesleğinin Tarihi
MIM3322 Türk Evi ve Koruması
MIM4511 Ortadoğu Ülkelerinde İslam Mimarlığı
MIM4101 Modern Mimarlık Mirası
MIM4351 Mimarlık Düşüncesi Tarihi
MIM4361 Mimarlığın Güncel Aktörleri
MIM4321 Tasarım ve Sanatta Modernlik Sorunsalları
MIM4302 Koruma ve Turizm
MIM4342 İstanbul'da 19.yy. Yapıları / Mimarları
MIM4322 Batılılaşma Dönemi İstanbul
MIM4332 19 yy. Yapılarının İç Dekorasyonu
MIM4341 Sinemada Mekan ve Tarih

 

SOSYAL SEÇMELİ DERSLER
ITB3040 20.Yüzyılda Siy.Geliş.veTop.Hareketler
ITB2030 Bilim Felsefesi
ITB3210 Çağdaş Toplum Ve İletişim
ITB3330 Çevre Ve Ekoloji
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları
ITB3570 Eğitim Felsefesi
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları
ITB3020 Felsefeye Giriş
ITB3550 İnsan Hakları
ITB3270 İstanbul:Dün,Bugün ve Yarın
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı
ITB3250 Psikolojiye Giriş 
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih
ITB3560 Siyaset Felsefesi
ITB3010 Sosyoloji
ITB3150 Tarih ve Sinema
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın
ITB4100 Toplumsal Yapılar Ve Tarihsel Dönüşümler
ITB3360 Sanat Tarihi 
ITB2020 Bilim Tarihi
MIM2421 Mimarlık Tarihi 
MIM1412 Uygarlık Tarihi
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 
MIM2411 Arkeoloji
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş 1
MDB4021 Almanca Dil Becerilerine Giriş 2
MDB4031 İleri Almanca 
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma
MDB4051 İş Hayatı İçin Almanca
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitmi
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi
BED4031 Halk Oyunları Temel Figür Eğitimi
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi