Restorasyon Anabilim Dalı
 
RESTORASYON ANABİLİM DALI
 
 
Restorasyon Anabilim Dalı’nın misyonu, bünyesinde görev yapan öğretim üye ve yardımcıları ile Koruma alanına, Tarihi Çevre ve Mimari Miras başta olmak üzere koruması gerekli tüm fiziksel çevre unsurları ile ilgili kavramsal ve uygulama düzeyinde bilimsel araştırma ve yayın yaparak ve bu bilgi birikimini üniversite eğitiminin tüm seviyelerine taşıyarak ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamaktır.
 
Bu çerçevede 1973 yılında Mimarlık Tarihi ve Restorasyon kürsüsü bünyesinde kurulmuş olan “Rölöve-Restorasyon” Lisansüstü ve Doktora Programı hâlihazırda Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından sürdürülmektedir.
 
Aynı zamanda Tarihi Yapılar ve Milli Saraylar Meslek Yüksek Okulu programına ders ve uygulamalar ile destek verilmekte, Mimarlık Lisans Eğitimi kapsamında başta Yapı Çözümlemesi ve Koruma Restorasyon gibi temel meslek dersleri ve seçmeli dersler ile Mimarlık Programı çıktıları kapsamında doğrudan katkı sağlanmakta, ayrıca Bitirme Çalışması ve Mimari Tasarım dersleri kapsamında Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri görev almaktadır. 
 
2013 yılı itibarı ile Restorasyon Anabilim Dalında 2 Profesör, 2 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi Dr., 1 Araştırma Görevlisi ve ÖYP programı kapsamında Çukurova, Dicle ve Abdullah Gül üniversitelerinden Doktora Programına kayıtlı 3 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır.
 
Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcıları tarafından yürütülen veya katkı sağlanan TÜBİTAK ve diğer Araştırma Projeleri yanında, Sosyal Sorumluluk kapsamında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde tarihsel yapılar ve alanlar ile ilgili saha çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalar Lisans ve Lisansüstü eğitimleri ile bütünleştirilmektedir. Bu çerçevede Restorasyon Anabilim Dalı üstlendiği misyonu araştırma alanına yaptığı katkı yanında ön lisans düzeyinden Doktora seviyesine kadar Koruma Eğitimi alanında etkin olarak yerine getirmeye çalışmaktadır.