Hedefler
 
Hedefler
 
 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü aşağıdaki nitelikleri taşıyan meslek insanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
 
Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma.
 
Disiplinlerarası işbirliği sağlayabilme, mesleki etik değerleri olan ve sürekli eğitime yer veren, çok yönlü, özgüvenli, dürüst, toplumla ve kendisiyle barışık, kendini eleştirebilir, tarafsız ve özgün olma.
 
İnsanlar ile binalar arasındaki ilişkileri anlama, binalar ile içinde bulundukları çevreyi değerlendirme, insan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda bina / mekan ilişkisini anlama ve mimari mirası da içeren bilinç ve sorumluluğa sahip olma.
 
Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma.
 
Mimarlık kuramı ve tarihi ile bunlarla ilişkili diğer sanatlar, teknolojiler ve insan bilimleri hakkında bilgi sahibi olma.
 
Planlama sürecinde, kentsel tasarım ve planlama hakkında bilgi sahibi olma.
 
Mimari tasarımın kalitesi üzerinde etkili olan güzel sanatlar hakkında bilgi sahibi olma.
 
Mimarlık mesleği ve mimarın toplumdaki yeri hakkında bilgi ve fikir sahibi olma.
 
Bir mimari tasarımda araştırma ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler hakkında bilgi sahibi olma.
 
Bina tasarımında, taşıyıcı sistem, yapım teknolojisi, yapım teknikleri ve mühendislik problemleri ile ilgili bilgi sahibi olma.
 
Konfor koşulları ile ilgili fiziksel çevre problemleri ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olma.
 
Tasarım kavramlarını, kullanıcı gereksinmelerini binalara dönüştürmede ve mimari planları genel planlamayla birleştirmede devreye girecek olan endüstriyel sektörler, kuruluşlar, mevzuat ve süreç hakkında bilgi sahibi olma.
 
Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında bilgi sahibi olma.
 
Proje finansmanı, proje yönetimi ve maliyet kontrolü hakkında bilgi sahibi olma.
 
Mimarlık eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan araştırma yöntemleri ve rapor tekniği hakkında bilgi sahibi olma.