Akademik Kadro
Bina Bilgisi ABD
Yapı Bilgisi ABD
Restorasyon ABD Mimarlık Tarihi ABD

Prof. Dr. Mehmet Cengiz CAN
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Mimarlık Bölümü
ABD : Restorasyon
Araştırma Alanları :

- Batılılaşma Dönemi Mimarisi
- Geleneksel Konut Mimarisi
- Tarihsel Kentlerde Koruma

Ofis : D-205
Telefon : +90212 383 2370