Akademik Kadro
Bina Bilgisi ABD
Yapı Bilgisi ABD
Restorasyon ABD Mimarlık Tarihi ABD

Dr. Öğretim Üyesi Nüket TUNCER
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Mimarlık Bölümü
ABD : Mimarlık Tarihi
Araştırma Alanları :

İlkçağ Mimarlığı

Mimarlıkta Oransal İlişkiler

 

Ofis : D-217
Telefon : +90212 383 2928