Akademik Kadro
Bina Bilgisi ABD
Yapı Bilgisi ABD
Restorasyon ABD Mimarlık Tarihi ABD

Öğretim Gör. Gökçe Sönmez (Misafir Öğretim Üyesi)
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Mimarlık Bölümü
ABD : Bina Bilgisi
Araştırma Alanları :

- Örgütsel Davranış

- İş Sağlığı ve Güvenliği

- Yangın Güvenliği

- Yönetim ve Organizasyon

Ofis : O-104