Akademik Kadro
Bina Bilgisi ABD
Yapı Bilgisi ABD
Restorasyon ABD Mimarlık Tarihi ABD

Prof. Dr. Nazlı Ferah AKINCI
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Mimarlık Bölümü
ABD : Bina Bilgisi
Araştırma Alanları :

Kültür / Mekan / Süreklilik
Osmanlı Mimarisi
İstanbul Tarihi Yarımada
Tarihi Yapılar
Tarihi Yapılarda yeni Yaklaşımlar / Tasarımlar
Tarihi Yapılarda Renovasyon 
Konut
Geleneksel Konut Mimarisi
Sürdürebilirlilik 

Ofis : D-214