Akademik Kadro
Bina Bilgisi ABD
Yapı Bilgisi ABD
Restorasyon ABD Mimarlık Tarihi ABD

Dr. Öğretim Üyesi Füsun ÇİZMECİ
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Mimarlık Bölümü
ABD : Yapı Bilgisi
Araştırma Alanları :

Eğitim Yapıları ve Gereksinimleri

Mimarlık Eğitimi ve STK İlişkileri

Konut Üretim Süreçleri ve Tüketim Örüntüleri

 

Ofis : D-101
Telefon : +90212 383 2345 - 2596