Akademik Kadro
Bina Bilgisi ABD
Yapı Bilgisi ABD
Restorasyon ABD Mimarlık Tarihi ABD

Arş. Gör. Ayşe Betül ŞENER
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Mimarlık
ABD : Mimarlık Tarihi
Araştırma Alanları :
- Geleneksel yapım teknikleri
- Kerpiç mimari
Ofis : D-217