Akademik Kadro
Bina Bilgisi ABD
Yapı Bilgisi ABD
Restorasyon ABD Mimarlık Tarihi ABD

Arş. Gör. Fatma ZOROĞLU
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Mimarlık Bölümü
ABD : Yapı Bilgisi
Araştırma Alanları :
- Yapı Fiziği (Building Physics)
- Fiziksel Çevre Kontrolü (Physical Urban Protection)
- Isıl Konfor (Thermal Comfort)
Görsel Konfor (Visual Comfort)
- Enerji Etkin Tasarım (Energy Efficient Design)
- Parametrik Tasarım (Parametric Design
Ofis : D-107