Kurum içi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları HakkındaTüm Duyurular
18
TEM

Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Kurum içi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş (Yurt İçi-Yurt Dışı) başvuruları 18-22 Temmuz 2022 tarihlerinde kontenjan ilan edilen programın bulunduğu fakülte dekanlığına şahsen, elden veya başvuru evraklarının eksiksiz olması ve başvuru süresi içerisinde yapılması koşuluyla kargo ile yapılabilecektir.
 
 
Kontenjanlar, Akademik Takvim, 21.06.2022/04-42 gün ve sayılı Senato kararı ile Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Yan Dal  başvuru koşullarında yer alan Disiplin cezasına ilişkin hükümlerde değişiklik yapılan YTÜ Lisans Düzeyindeki Programlar İçin Geçiş İle Çift Anadal ve Yan Dal Yönergesi ve başvuru için gerekli tüm belgeleri içeren duyuru Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilmiştir. Gereğini rica ederim. 
 
 
NOT: Çift Anadal başvurusunda bulunacak YTÜ lisans öğrencilerinin, tamamladıkları sınıf itibariyle yapılan ağırlıklı genel not ortalaması sıralamasında sınıf öğrenci sayısının yüzde yirmisi arasına girmesi gerekir. ÇAP başvurusunda bulunacak adayların bu koşuldan önce, öncelikle diğer koşulları sağlaması gerekmektedir. %20'ye giren öğrencilerin bilgisi, ÇAP başvurusu yapabilmek için diğer koşulları sağlayan ve ilgili fakültelere başvuruda bulunan öğrencilerin kontrolünün ardından, öğrencilerin listelerinin Fakülteler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesinden sonra, değerlendirme öncesinde ilan edilecektir. Bu durum başvuru için gerekli belgelerin yer aldığı dosyada açıklanmıştır.