Bitirme Tezi ve Mimari Tasarım 7 Dersleri İçin Mezuniyet Sınavı Teslim ve Jüri BilgileriTüm Duyurular
01
ŞUB

Bitirme Tezi ve Mimari Tasarım 7 Dersleri İçin Mezuniyet Sınavı Teslim ve Jüri Bilgileri

 

*Teslim Şartları

MIM4000 Bitirme Çalışması sadece online olarak teslim alınacaktır. Lütfen yükleme yapacağınız dijital platformlarınızı yürütücülerinizden öğreniniz.

 

MIM4012 Mimari Tasarım 7 dersi mezuniyet projeleri hem fiziki/elden, hem de dijital olarak teslim edilecektir. Pafta boyutu A1 ve/veya A0’dır. Baskı ölçekli ve siyah beyaz olacaktır. Lütfen yükleme yapacağınız dijital platformlarınızı yürütücülerinizden öğreniniz.

 

Mimari Tasarım 7 proje teslimlerinde istenilenler aşağıdaki şekildedir:

-1/5000 ve/veya 1/2000 ölçekli kentsel tasarım yaklaşımı.

-Analiz ve sentez çalışmaları

-1/1000 ve/veya 1/500 ölçekli vaziyet planı, kesit ve silüetler.

-1/500 ölçekli çevre ilişkilerini içeren kat planları, kesitler ve görünüşler.

-1/200 ölçekli yakın çevre ilişkilerini içeren kat planları, kesit ve görünüşler.

-1/50 Sistem Detayı

- Maket

-Serbest ölçekte görselleştirme çalışmaları

-Kapsamlı Tasarım kriterlerini karşılayan çizim, grafik ve metinler.

 

*Teslim Saatleri: 

Bitirme Çalışması Teslimleri: 02.02.2023 Perşembe 9:00-11:00 saatleri arasında (dijital olarak) 

Mimari Tasarım 7 Teslimleri: 02.02.2023 Perşembe 9:00-11:00 saatleri arasında (dijital ve fiziki/elden olarak)

(Yükleme yapacağınız dijital platformlarınızı yürütücülerinizden öğreniniz.) 

 

*Jüri Saatleri (Yüz yüze):

Mimari Tasarım 7 Jürisi: 02.02.2023 Perşembe 12:00-14:00 saatleri arasında 

Bitirme Çalışması Değerlendirmesi: 02.02.2023 Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında 

 

*Teslim Yeri: 

Tüm gruplar için D-303

 

*Jüri Yeri (Yüz yüze):

Grup 1, 2, 3 için D-211 

Grup 4, 5 için D-211 

Grup 6, 7 için D-303 

Grup 8, 9 için D-203

Grup 10, 11, 12 için D-303 

 

*Azami Süresini Doldurmuş Öğrenciler

Yükleme yapacağınız dijital platform bölüm başkanlığından sizlere iletilecektir. Yukarıda anlatıldığı gibi ayrıca elden de teslim yapmanız gerekmektedir.